Prehľad nájdených záznamov (6)

Vlastník Názov majetku Typ nehnuteľnosti Parcelné číslo pozemku Súpisné číslo Obec Ulica, číslo Štát Správca majetku Výmera / podl. plocha (m2) Podiel užívania správcom Podiel užívania inou osobou Užívateľ majetku
SR Časť budovy Nám. SNP 28 Stavba 82/2 104486 Bratislava-Staré Mesto Nám. SNP SVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 324,37 0,00% 100,00% -
SR Budova Radvanská 35 Stavba 1831/3 4175 Bratislava-Staré Mesto Radvanská SVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 398,05 0,00% 100,00% -
SR Budova MZVaEZ SR Pražská 7 Stavba 3717/2 7805 Bratislava-Staré Mesto Pražská SVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 554,13 83,00% 17,00% -
SR Budova MZV Pražská 1-Palugyaiov palác Stavba 3714/2 3218 Bratislava-Staré Mesto Pražská SVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 102,24 100,00% 0,00% -
SR Budova MZVaEZ SR Hlboká 2 Stavba 3715/1 1967 Bratislava-Staré Mesto Hlboká cesta SVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 13 058,83 100,00% 0,00% -
SR Účelová hala "HUSAR" Stavba 4385/13 7520 Bratislava-Staré Mesto Hriňovská SVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 254,38 100,00% 0,00% -