VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Ministerstvo financií Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.majetokstatu.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • skupiny prvkov vo vyhľadávacom formulári nie sú označené ako logická skupina [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • element tabuľka je použitý na netabuľkové údaje [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • pre stránku Detail majetku nie je v html kóde hlavný nadpis h1 [Kritérium úspešnosti 2.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • informácia o očakávanom vstupe do zjednodušeného vyhľadávania sa stratí po začatí písania do políčka [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • odkazy v texte sú rozlíšené iba farbou [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • text v hlavičke tabuliek, vo vyhľadávacom formulári na tlačidle Zrušiť filter a stránkovanie pod vyhľadávaním, nie sú dostatočne kontrastné [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • checkboxy vo vyhľadávacom formulári nemajú dostatočný kontrast voči pozadiu [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • tooltip vo výsledkoch vyhľadávania prekrýva iné informácie a nedá sa zrušiť klávesou ESC [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
 • "Úvodná" stránka je nastavená ako vyhľadávanie, v hlavnom obsahu sa nachádza úvodný text a nie vyhľadávanie - rozpor s Title stránky a obsahom. [Kritérium úspešnosti 1.4.2 Každá stránka má názov]
 • linka na LV v detaile majetku - pre čítačky (ani pre bežného používateľa) nie je jasné, kam sa po kliku na linku dostane [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • google mapa nie je prepnutá na slovenský jazyk [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • rozbaľovacie zoznamy v rozšírenom vyhľadávaní nemajú viditeľné/ prečítateľné popisky [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • stránky Vyhľadávanie, Detail majetku, Kontakt, O registry a cookies lišta majú nevalidné html [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • vložené objekty s mapou nemajú textové popisky [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 9. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29. 9. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade zistení problémov s prístupnosťou webového sídla, kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov Datacentra Ministerstva financií Slovenskej republiky na tel. čísle 0850 123 344 alebo na e-mailovej adrese cpu@datacentrum.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2012/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.