OTVORENÉ DÁTA

Názov datasetu:
Centrálna evidencia majetku
Poskytovateľ datasetu (IČO):
00151742 - Ministerstvo financií SR
Dataset na stiahnutie:
http://www.majetokstatu.sk/opendata/cem.xml
Formát datasetu:
XML
Štruktúra datasetu:
XSD
Spôsob poskytovania datasetu:
dataset s otvorenými údajmi podľa § 52 ods. 1 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Dátum prvého zverejnenia datasetu:
1.1.2016
Dátum posl. aktualizácie datasetu:
16.09.2019 13:27
Katalóg datasetu:
Portál otvorených dát