Kontaktné informácie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
tel.: 02/5958 3439
fax: 02/5958 3455
e-mail: majetkovopravny.sekretariat@mfsr.sk
web: http://www.mfsr.sk


V technických veciach:

DataCentrum – Centrum podpory používateľov
Cintorínska 5
814 88 Bratislava
tel.: 02/5788 0056, 0850 12 33 44
fax: 02/5292 3871
email: cpu@datacentrum.sk
web: http://www.cpu.datacentrum.sk